Monthly Archives: มกราคม 2018

วิธีการเพาะปลูกพืช ที่ทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มสูงกว่าเดิม

วิธีการเพาะปลูกพืช ที่ทำให้เกิดรายได้ที่เพิ่มสูงกว่าเดิม การที่เราจะปลูกพืชอะไรสักอย่างหนึ่งมันคงไม่ใช่เรื่องยากเทาไหร่นักแต่เราจะปลูกอย่างไรให้เกิดผลประโยชน์และสามารถทำกำไรที่เพิ่มรายได้ที่เป็นตัวเงินกลับคืนมานั้นมันคงต้องมีการวางแผนที่ดีก่อนอี่นหากเรามีพื้นที่หากเป็นพื้นที่ที่กว้างพอประมาณที่จะใช้ในการทำการเพาะปลูกพืชอะไรสักอย่าง เราก็ควรเริ่มต้นด้วยการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วน เช่นแบ่งพื้นที่เพื่อการขุดทำสระน้ำเพื่อการกักเก็บน้ำเพื่อที่จะได้นำน้ำมาใช้ในการเพาะปลูกได้ตามต้องการ และเพื่อไม่ให้เสียพื้นที่เราก็ควรนำเอาพันธุ์ปลาเพื่อการบริโภคหรือเป็นพันธุ์ปลาที่ตลาดต้องการมาเลี้ยงเอาไว้ด้วย หากปลาที่เราเลี้ยงโตขึ้นมาพอที่จะจับปลาเหล่านั้นมาชั่งโลขาย ก็จะได้เป็นรายได้ส่วนหนึ่งของเรา อีกด้วย และบริเวณรอบๆสระน้ำเราควรนำเอาหญ้าที่มีรากลึกนำมาปลูกเพื่อรักษาหน้าดินเอาไว้ไม่ให้บริเวณขอบสระน้ำพังง่ายๆ และแบ่งพื้นที่ที่เหลือทำเล้าไก่ พันธุ์ไข่ เราก็จะมีรายได้จากการขายไข่ไก่ อีกทาง และเราควรเลี้ยงหมูด้วยเพราะหากหมูโตได้ที่มีน้ำหนักตามที่ตลาดต้องการก็เป็นการเพิ่มรายได้ และเรายังได้ของแถมที่เกิดจากมูล ไก่ และหมู ที่เราสามารถนำมาใช้ทำเป็นปุ๋ยชนิดของปุ๋ยหมัก -ปุ๋ยชีวิภาพ ที่เราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยที่ไหนมาอีกและเราก็แบ่งพื้นที่่สำหรับการเพาะปลูก เข่นมะนาว มะละกอ พริก ตันหอม ผักชี และอะไรที่เราต้องการปลูกเราก็สรรหามาปลูกได้ตามใจผู้ปลูก และเราควรปลูกต้นกระถินริมรั้ว ตามแนวรั้วรอบๆพื้นที่ของเรา และเราควรปลูกต้นไม้ใหญ่ที่จะทำให้เกิดร่มเงาไว้เป็นระยะต้นขนุน ไผ่พันธุ์ที่เราชอบ ต้นมะพร้าว เป็นต้น ด้วยวิธีการเรียนรู้ในการเริ่มต้นแบ่งพื้นที่เราก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคตได้เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวซึ่งจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก บทความดีๆ ที่มีวิธีการทำให้เกิดกำไรจากการเพาะปลูก วิธีทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เป็นหัวใจหลักในการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มกำไร … Continue reading

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment