ติดต่อสอบถาม

slot online
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 11 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ : 0-5464-5656 โทรสาร 0-5464-5502
อีเมล : info@opat.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.opat.ac.th

Comments are closed.