ชบาซ้อน

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-040
ชื่อพื้นเมือง : ชบาซ้อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus hybrid
ชื่อวงศ์ : MALVACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : กลีบดอกสีแดง ซ้อนกันแน่น ก้านชูเกสรยาว
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนวรรณคดี

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.