ซองออฟจาไมก้า

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-048/2
ชื่อพื้นเมือง : ซองออฟจาไมก้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pleomele reflexa N.E.Br..
ชื่อวงศ์ : DRACAENACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบสีเขียวกลางใบมีแถบสีเขียวอ่อน เรียงสลับถี่ๆ ที่ปลายกิ่ง โคนใบเป็นกาบหุ้มลำต้น
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หลังอาคาร 1 ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.