หว้า

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-161/2
ชื่อพื้นเมือง : หว้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syzygium cumini (L.) Skeels
ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ไม้ต้นขนาดใหญ่ ใบรูปไข่ปลายแหลม ผลป็นพวงผลแก่สีม่วงดำ
ประโยชน์ : ผลเป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 4 ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.