โป้ยเซียน

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-083/2
ชื่อพื้นเมือง : โป้ยเซียน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia milii Des Moul.
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นมีหนามแหลม อวบน้ำ ดอกสีชมพู
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าห้องโสตทัศนศึกษา

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.