ลั่นทม

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-130/4
ชื่อพื้นเมือง : ลีลาวดี, ลั่นทม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria rubra L.
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : น้ำยางสีขาวขุ่นเหมือนน้ำนม
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.