ปรงญี่ปุ่น

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-071
ชื่อพื้นเมือง : ปรงญี่ปุ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cycas revoluta Thunb.
ชื่อวงศ์ : CYCADACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบประกอบคล้ายเข็มขนาดใหญ่
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอม

วิสัย

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.