บานไม่รู้โรยฝรั่ง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-067/2
ชื่อพื้นเมือง : บานไม่รู้โรยฝรั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alternanthera dentata ( Moench ) Scheygr.
ชื่อวงศ์ : AMARANTHACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นและใบสีแดงเข้ม ดอกช่ออัดแน่น ขนาดเล็กสีขาว
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนวรรณคดี

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.