คริสมาสแดง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-031
ชื่อพื้นเมือง : คริสมาสแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : มีน้ำยางขาวขุ่นเหมือนน้ำนม ดอกมีลักษณะเหมือนถุงสีเหลือง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนวรรณคดี

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.