โพธิ์

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-106
ชื่อพื้นเมือง : โพธิ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa L.
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ใบรูปหัวใจสีขียว ลำต้นขนาดใหญ่ มีรากอากาศ
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงา
บริเวณที่พบ : สวนหลังโรงเรียน

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.