พวงแสดเถา

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-096
ชื่อพื้นเมือง : พวงแสดเถา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะเด่นของพืช : ไม้เลื้อย ใช้มือเกาะ ดอกเป็นหลอดปลายแยกสีส้มห้อยเป็นพวง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนวรรณคดี

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.