ดาดตะกั่ว

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-051
ชื่อพื้นเมือง : ดาดตะกั่ว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemigraphis alternata T. Anders.
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช : ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ รูปหัวใจ ขอบใบหยัก ด้านบนของใบสีเขียว ด้านล่างสีแดง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ข้างหอประชุม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.