ยมหิน

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-123/3
ชื่อพื้นเมือง : ยมหิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chukrasia tabuularis A.Juss.
ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ต้นแตกเป็นตาข่าย ใบเหมือนสะเดา
ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือนในร่มได้ดี มีลายไม้สวยงาม
บริเวณที่พบ : หลังหอประชุม

วิสัย

ลำต้น

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.