ก้ามกั้ง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-143/2
ชื่อพื้นเมือง : ก้ามกุ้งช่อห้อย,ก้ามกั้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heliconia rostrata Ruiz & Pavon
ชื่อวงศ์ : HELICONIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช : ดอกเป็นช่อห้อยสีแดง ปลายคล้ายปากนกแก้วสีเหลือง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 1


วิสัย

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง
 

Comments are closed.