ตะแบก

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-053/6
ชื่อพื้นเมือง : เปื๋อย, ตะแบก, ตะแบกนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia floribunda Jack
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ผิวลำต้นเป็นหลุมตื้น ๆ เปลือกลอกหลุดสีเทาขาว ดอกสีม่วงอ่อน ผลแก่แตกอ้า
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 1 หลังอาคาร 2

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.