ไทรทอง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-060/8
ชื่อพื้นเมือง : ไทรทอง ,ไทรย้อยใบทู่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus retusa L. var. retusa
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นขนาดใหญ่ มีรากอากาศ ใบอ่อนสีเหลือง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 3

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.