เล็บครุฑกระจก

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-134/4
ชื่อพื้นเมือง : เล็บครุฑกระจก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosb. cv. Balfourii
ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบรูปไต แผ่นใบสีเขยวขอบใบสีขาว
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนวรรณคดี บ้านพักครู ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.