หนุมานนั่งแท่น

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-152/6
ชื่อพื้นเมือง : หนุมานนั่งแท่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha podagrica Hook.f.
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบเป็นแฉกหยักลึก ดอกช่อสีแดง ผลรูปไข่ เวลาแก่แตกเป็นร่องเปลือกผลสีดำ
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอม หลังห้องโสตทัศนศึกษา

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.