หลิวทอง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-160
ชื่อพื้นเมือง : หลิวทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melaleuca bracteata cv. Revolution gold
ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ไม้ต้นขนาดใหญ่ ใบขนาดเล็กเป็นพวงห้อย สีเขียวเหลือง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : อาคารอุตสาหกรรม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.