เกล็ดแก้วต้น

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-087
ชื่อพื้นเมือง : เกล็ดแก้วต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ligustrum sinense Lour. cv. Variegatum
ชื่อวงศ์ : OLEANDRACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มอมเทา ใบมีลักษณะด่างเหลืองเขียวไม่เท่ากัน
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าห้องโสตทัศนศึกษา


วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง
 

Comments are closed.