ม่วงมณีรัตน์

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-111
ชื่อพื้นเมือง : ม่วงมณีรัตน์,บานบุรีสีม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saritaca magnifica (W.Bull) Dugand
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะเด่นของพืช : ใบด่าง เหลือง – เขียว ต้นมีหนาม ใบประดับสีชมพูม่วง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าโรงจอดรถนักเรียน

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.