เฟินข้าหลวงหลังลาย

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-108/8
ชื่อพื้นเมือง : เฟินข้าหลวงหลังลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asplenium nidus L. var. nidus
ชื่อวงศ์ : ASPLENIACEAE
ลักษณะวิสัย : เฟิน
ลักษณะเด่นของพืช : เป็นกอ ใบอ่อนม้วนงอ ใบแก่มีอับสปอร์เป็นเส้นเต็มแผ่นใบด้านหลัง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 1

วิสัย

ใบ

ใบอ่อน

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.