แย้มปีนัง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-126
ชื่อพื้นเมือง : บานทน, แย้มปีนัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Strophanthus gratus Franch.
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ต้นแตกเป็นร่อง ใบหนา ดอกสีม่วงคล้ายแตร ไม่มีกลิ่น
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.