กุหลาบหิน

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-017/6
ชื่อพื้นเมือง : กุหลาบหิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Kalachoe blossfeldiana Poelln.
ชื่อวงศ์ : CRASSULACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นและใบอวบน้ำ ดอกช่อ ดอกมีขนาดเล็กสีส้มแดง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอมหน้าเสาธง


วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง
 

Comments are closed.