สะเดา

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-145/2
ชื่อพื้นเมือง : สะเลียม, สะเดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton
ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ใบรูปหอก ขอบใบจักตื้นห่าง ๆ ดอกช่อ ทุกส่วนมีรสขม
ประโยชน์ : ดอก ยอดอ่อน เป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : ศูนย์เกษตร บ้านพักครู

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.