ซองออฟอินเดีย

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-049/2
ชื่อพื้นเมือง : ซองออฟอินเดีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pleomele reflexa N.E.Br.
ชื่อวงศ์ : DRACAENACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบเดี่ยว สีเขียว ขอบใบเป็นสีเหลือง โคนใบเป็นกาบหุ้มลำต้น
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ด้านข้างอาคาร 2 ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.