ปาล์มสิบสองปันนา

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-081/12
ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มสิบสองปันนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phoenix loureiroi Kunth
ชื่อวงศ์ : PALMAE
ลักษณะวิสัย : ปาล์ม
ลักษณะเด่นของพืช : ต้นรูปขวด ใบประกอบแบบขนนก ปลายทางใบบิดโค้งเล็กน้อย
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 1 หลังห้องโสต

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.