เฟินใบมะขาม

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-109/9
ชื่อพื้นเมือง : เฟินใบมะขาม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephrolepis cordifolia (L.) Presl
ชื่อวงศ์ : OLEANDRACEAE
ลักษณะวิสัย : เฟิน
ลักษณะเด่นของพืช : ใบคล้ายใบมะขาม แต่มีขนาดใหญ่กว่า ใบอ่อนม้วนงอ
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 4 ศูนย์เกษตร

วิสัย

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.