พุดร้อยมาลัย

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-100/2
ชื่อพื้นเมือง : พุดร้อยมาลัย,พุดฝรั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabernaemontana pandacaqui Poir.
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : กลีบดอกชั้นเดียว เรียงซ้อนกันเวียนเหมือนกงจักร สีขาว
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนสมุนไพร สวนไม้ดอกหอม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.