ไทร

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-061/2
ชื่อพื้นเมือง : ไทร,ไทรย้อยใบแหลม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus benjamina L.
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นมีรากอากาศ ใบสีเขียวเข้ม ปลายใบเรียวแหลม
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หลังอาคารเกษตร หน้าอาคารอุตสาหกรรม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.