บานบุรีสีเหลือง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-065/3
ชื่อพื้นเมือง : บานบุรีสีเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allamanda cathartica (Lam.) L.
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะเด่นของพืช : น้ำยางสีขาวขุ่นเหมือนน้ำนม กลีบดอกสีเหลืองชั้นเดียว
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอม สววรรณคดี หน้าอาคารอุตสาหกรรม

วิสัย

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.