มะเกลือ

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-114
ชื่อพื้นเมือง : มะเกลือ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros mollis Griff.
ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ผิวลำต้นแตกเป็นร่อง ใบสีเขียวเข้ม
ประโยชน์ : ผล เป็นยาถ่ายพยาธิ
บริเวณที่พบ : สวนวรรณคดี

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.