ขี้เหล็ก

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-026
ชื่อพื้นเมือง : ขี้เหล็ก, ผักจิ้ลี้
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ใบอ่อนสีน้ำตาลเหลือง มีรสขม ดอกช่อสีเหลือง
ประโยชน์ : ยอดอ่อน ดอก เป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : หลังหอประชุม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.