กุหลาบ

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-015/3
ชื่อพื้นเมือง : กุหลาบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rosa chinensis Jacq.
ชื่อวงศ์ : ROSACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบประกอบนิ้วมือ กิ่งและลำต้นมีหนาม ดอกสีแดง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ด้านข้างและหลังอาคาร 3


วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง
 

Comments are closed.