การเวก

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-013
ชื่อพื้นเมือง : การเวก,กระดังงาเถา, กระดังงาจีน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari
ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะเด่นของพืช : กลีบดอกแยกกัน งองุ้มเข้าหากัน สีเขียวเมื่อเป็นสีเหลืองมีกลิ่นหอม
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอม


วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง
 

Furthermore, they could choose some opportunity to finish up their expression papers but they’d also have to click this here now receive their certification which might make them appropriate for the subsequent few decades of school.

Comments are closed.