ขนุน

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-021/6
ชื่อพื้นเมือง : มะหนุน ,ขนุน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam.
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : มีน้ำยางขาวขุ่นเหมือนน้ำนม, มีหูใบหุ้มยอด เมื่อหูใบร่วงจะทิ้งรอยแผลไว้
ประโยชน์ : ผล รับประทานได้
บริเวณที่พบ : สวนหลังโรงเรียน บ้านพักครู

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

ใส่ความเห็น