บุษบาฮาวาย

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-142
ชื่อพื้นเมือง : บุษบาฮาวาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asystasia gangetica (L.) T. Anderson
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช : ใบสีเขียวปนเหลืองเล็กน้อย ดอกสีขาว
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าหอประชุม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.