ฝิ่นต้น

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-075
ชื่อพื้นเมือง : ฝิ่นต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jartopha multifida L.
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบคล้ายมะละกอ ดอกช่อสีส้ม ผลรูปไข่มีลักษณะเป็นพู
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ศูนย์เกษตร

วิสัย

ต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.