ดาหลา

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-050/6
ชื่อพื้นเมือง : ดาหลา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Etlingera elatior (Jack) Rosemary M.Sm.
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช : ต้นคล้ายข่า มีขนาดใหญ่ ดอกช่ออัดแน่น ชูจากเหง้าใต้ดิน สีชมพู
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกใช้เป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 4 ศูนย์วิทย์

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.