สนทะเล

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-139
ชื่อพื้นเมือง : สนทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Casuarina equisetifolia J.R. & G.Forst.
ชื่อวงศ์ : CASUARINACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ใบรูปเข็ม เป็นกระจุก
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : รั้วด้านหน้าโรงเรียน

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.