ลิ้นมังกร

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-133/4
ชื่อพื้นเมือง : ลิ้นมังกร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sansevieria trifasciata Prain
ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : เป็นกอ ใบยาวเรียว มีลายตามขวาง ขาวเขียว
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : อาคารอุตสาหกรรม บ้านพักครู

วิสัย

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.