ถั่วแระต้น

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-153
ชื่อพื้นเมือง : มะแฮะ, มะแฮะต้น,ถั่วแระต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cajanus cajan (L.) Millsp.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ดอกสีขาว กลีบดอกโคนติดกันเป็นหลอดสีแสด
ประโยชน์ : ผลเป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.