หมากเขียว

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-154/2
ชื่อพื้นเมือง : หมากเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ptychosperma macathurii H.Wendl.
ชื่อวงศ์ : PALMAE
ลักษณะวิสัย : ปาล์ม
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น ก้านใบ ใบ ผลอ่อน มีสีเขียว
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : อาคารเกษตร

วิสัย

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.