ข่า

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-023/3
ชื่อพื้นเมือง : ข่า,ข่าหยวก,ข่าหลวง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alpinia galanga ( L. ) Willd.
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช : มีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหย
ประโยชน์ : ลำต้น ใช้ประกอบอาหาร
บริเวณที่พบ : สวนสมุนไพร ศูนย์เกษตร บ้านพักครู

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.