กล้วยแดง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-010/2
ชื่อพื้นเมือง : กล้วยแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heliconia indica Lamarck cv. Spectabilis.
ชื่อวงศ์ : HELICONIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช : เป็นกอ ใบคล้ายกล้วย แต่มีสีม่วงแดง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 4 ศูนย์วิทย์

วิสัย

ใบ

คลิกฟังเสียง
 

Comments are closed.