ไผ่ฟิลิปปินส์

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-088/3
ชื่อพื้นเมือง : ไผ่ฟิลิปปินส์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena godseffiana Sander
ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน มีจุดสีขาวปนเขียวอ่อนกระจายทั่วไป
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หลังอาคาร 1 สวนวรรณคดี

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.