เอื้องทอง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-171
ชื่อพื้นเมือง : เอื้องทอง , กนกลายไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sanchezia speciosa Leonard.
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นสีแดงเข้ม ใบเรียวยาวสีเขียวเข้ม เห็นเส้นใบสีเหลืองชัดเจน
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าห้องโสตทัศนศึกษา

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.