หางนกยูงไทย

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-163/2
ชื่อพื้นเมือง : ซมพอ, หางนกยูงไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia pulcherrim (L.) Sw.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ดอกสีส้ม เหลือง เกสรยาว ฝักคอดเป็นข้อระหว่างเมล็ด ตามขวางของฝัก
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.