หูปลาช่อน

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-165/3
ชื่อพื้นเมือง : หูปลาช่อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acalypha wilkesiana Muell-Arg.
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบมีสีเขียว ส้ม แดง เหลือง ผสมกัน ขอบใบหยักซี่ฟัน ใบม้วนเป็นก้อน
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หลังอาคาร 1 หน้าอาคาร 4 ศูนย์เกษตร บ้านพักครู

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.